Projekter

Prægranskningsværktøj

BART screener din bygningsmodel, for at sikre at datagrundlaget er i orden før den reelle granskning sættes i gang. Det sker helt automatisk, her på siden. Ingen licenser eller særlig software kræves.

Solibri Regelsæt

Lav et regelbaseret tjek af dit projektmateriale. Download 32 automatiske regler til Solibri Office. Så kan du automatisk tjekke om dit projekt potentielt overskrider Bygningsreglementets krav.

Projektgranskning

Projektgranskning af et konkret byggeprojekt? Læs om erfaringer med planlægning og gennemførelse af granskningsforløb. Læs om Værdibygs publikation om projektgranskning. 

RAMT værktøj - BARTbyg.dk

RAMT værktøj

Digitalt granskningsværktøj til arbejdsmiljø for projekterende. Sortér i granskningsspørgsmål baseret på projektrelevant viden og generer opsummeringer af de mest relevante emner