BART missionen

Projekteringsfejl er skyld i forsinkelser og budgetoverskridelser.
Vi vil forbedre kvaliteten af byggeprojekter gennem automatiseret granskning.

BART-projektet startede som et pilot-projekt i 2018, som et samarbejde mellem Københavns Lufthavne og NIRAS. I pilot-projektet blev bygherre-specifikke krav omsat til maskinlæsbare regler, som automatisk kunne tjekkes. Det viste sig at ARC (automatisk regeltjek) teknologien havde et kæmpe potentiale.

Efterfølgende trådte Bygningsstyrelsen og Københavns Ejendomme og Indkøb ind i projektsamarbejdet, som blev til et Joint Venture. Her blev udvalgte krav fra Bygningsreglementet automatiseret og løbende testet. I denne fase blev der udarbejdet en fondsansøgning, således at arbejdet og finansieringen kunne fortsætte.

Projektsamarbejdet blev navngivet BART-projektet og kørte fra januar 2021 til juni 2022. Den samlede projektsum var på 2,5 millioner kr., som blev finansieret med støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond. NIRAS stod for projektledelsen og eksekveringen af projektet.

BART-projektet var opdelt i to spor. Det ene spor gennemgik systematisk Bygningsreglementet, hvor en del af dets paragraffer blev omsat til maskinlæsbare regeltjek, som kan benyttes i Solibri Office. Det andet spor udforskede brugen af Linked Data til automatisk regeltjek i byggebranchen. BART-projektet blev udført i samarbejde med 10 byg- og driftsherrer.

I dag drives BART 2.0 af NIRAS, som viderefører projektets ånd og vision om at skabe højere kvalitet i branchen gennem automatiseret granskning.

BART-projektet i detajler

Vi arbejdede i to sideløbende spor for at sikre at arbejdet med automatisk regeltjek er både konkret og visionært og giver mening for branchen både på kort og lang sigt:

Spor A arbejdede vi med at omsætte krav fra det gældende bygningsreglement (BR18) til regler. Det resulterede i en række konkrete regler, som alle byggeriets parter kan benytte til at granske deres bygningsmodel. Vi formulerer reglerne, så de kan bruges i programmet Solibri Office, der er et udbredt værktøj til visning og kvalitetssikring af bygningsmodeller.

Spor B arbejder vi på at udvide branchens kendskab til mulighederne i automatisk regeltjek. Vi forsøger fx at besvare spørgsmål som:

  • Hvordan kan man formulere reglerne på en generisk måde, så de er uafhængig af klassifikationssystem og software?
  • Kan vi gøre det nemt at oversætte mellem forskellige klassifikationssystemer og berige bygningsmodellen med implicit viden, så prægranskningsprocessen bliver lettere?

Spor A – Afdækning af Bygningsreglementets
potentiale for automatisering

Bygningsreglementet indeholder 451 paragraffer, der sætter krav til alle byggeprojekter. Det er meget tidskrævende at kontrollere, om et byggeprojekt lever op til alle Bygningsreglementets krav. I Spor A har vi udviklet en række regelsæt, der kan hjælpe dig med at afgøre om et byggeprojekts fagmodeller er i strid med det gældende Bygningsreglements bestemmelser.

En systematisk gennemgang af hele Bygningsreglementet viste, hvor mange paragraffer, der umiddelbart kunne automatiseres (se figur til højre).Vi omsatte 17 paragraffer til 32 regeltjek i granskningsprogrammet Solibri Office. Regeltjekkene er blevet afprøvet på 9 rigtige projekter.

Spor B – Med ny teknologi kan vi foretage komplekse automatiske tjek

I spor B har vi med udgangspunkt i forskningen og erfaringer fra international praksis undersøgt, hvordan linked data-teknologi og semantiske webteknologier kan revolutionere den måde vi gransker på i dag. I spor B har vi udarbejdet:

  • Et 40-siders review af den nyeste forskning om automatisk regeltjek.
  • En demonstrationsvideo, der viser hvordan ny teknologi kan bruges til at granske oplysninger fra forskellige dokumenter i et byggeprojekt.
  • En beta-version af et linked data-baseret prægranskningsværktøj.