Spor B

I Spor B har vi læst og opsummeret hvad den nyeste, internationale forskning siger om Automatic Rule Checking (ARC) teknologi. Vores litteraturstudie, der bygger på 49 videnskabelige publikationer, beskriver, hvad ARC-teknologien er samt hvilket potentiale og udfordringer teknologien har. Litteraturstudiet viser, at selvom ARC-teknologien har et kæmpe potentiale (ca. 40 mia. kr. alene i Danmark), er den svær at implementere i praksis.

ARC-teknologien har brug for et skub i den rigtige retning, og den nyeste forskning peger på, at semantiske webteknologier kan give ARC-teknologien det nødvendige skub. Med udgangspunkt i forskningen og erfaringer fra international praksis, beskriver vi, hvordan en kobling af ARC og semantiske webteknologier kan se ud i praksis.

Læs et executive summary af litteraturstudiet her.

Find den fulde rapport her.

Leverancen i andet release i Spor B er en praktisk afprøvning af udvalgte teknologier fra litteraturstudiet på en konkret case. Denne case var udvalgt ud fra følgende kriterier:

  • Udfører et tjek som ikke var muligt at gennemføre med den teknologi der er til rådighed i BR18-sporet
  • Tjekket er afhængigt af information som ikke typisk er indeholdt i en BIM-model
  • Model ufuldkommen og kræver opkvalifikation for korrekt identifikation af objekter
  • Metoden er letoverførlig til andre cases

Den konkrete case der blev udvalgt var tjek af brand- og røgspjæld. Denne øvelse foregår typisk ved at sammenligne brandplaner og ventilationsplaner for at kunne bestemme, hvor der er kanalgennemføringer i brandadskillelser. Brandsektioneringen fremgår typisk ikke af modellen, og derfor er det ikke muligt at gennemføre tjekket med nuværende teknologi.

Den udviklede proof of concept applikation, som kan ses i nedenstående video er bygget på baggrund af modeldata som har gennemgået følgende præprocessering:

  1. Udtræk af relevant semantisk information fra modeller i RDF (BOT, Products, Properties, OMG/FOG)
  2. Identifikation af VVS-komponenter som brand- og røgspjæld ved automatisk udledelse af CCS-klasser
  1. Opkvalificering af kvaliteten af IFC Space Boundaries fra arkitektmodel (bestemmelse af modstående vægoverflade)
  2. Identifikation af clashes mellem space boundaries og kanaler/spjæld
  3. Tilknytning af rum til brandsektioner via mapping på rumnavn og navn på brandsektion (beskrevet i regneark)

Ud fra den sammensatte semantiske model var det herefter muligt at udføre de tjek som demonstreres i modellen.

Prøv vores Prægransknings tool, hvor du kan screene din bygningsmodel inden du påbegynder den faglige granskning af et byggeprojekt.