Byggeriets Automatiske RegelTjek

Om projektet

BART står for Byggeriets Automatiske RegelTjek.

BART-projektet har til formål at højne kvaliteten af byggeprojekter gennem automatisk regeltjek af digitale byggeprojekter. ​

I projektet bliver der udarbejdet regler, der kan bruges til at tjekke om Bygningsreglementets (BR18) krav er overholdt. Projektet vil også udvikle en fælles, åben og distribueret branchestandard for automatisk regeltjek af digitale byggeprojekter. ​

Projektets indledende faser har demonstreret at automatiske regeltjek er velegnede til at opdage fejl og uhensigtsmæssigheder i de digitale bygningsmodeller, inden byggeriet igangsættes. Dette medfører store økonomiske besparelser og øget kvalitet i byggeprojekterne, idet fejlene kan rettes inden projektet realiseres. ​

Projektet kører fra januar 2021 til juni 2022. Den samlede projektsum er på 2,5 millioner kr., som finansieres med støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond. NIRAS står for projektledelsen og gennemførelsen af projektet

Bygningsstyrelsen
Københavns Universitet
Molio logo
NIRAS logo
NIRAS logo
NIRAS logo

Seneste nyt

Byggeriets ”stavekontrol” finder selv fejl i projekterne

”Kan vi sætte computeren til at tjekke, om vores planlagte byggerier lever op til Bygningsreglementets krav? ” Det spørgsmål har ni danske bygherrer sat sig for at besvare i BART-projektet. Målet er at automatisere vigtige dele af byggeriets kvalitetssikringsproces,...

læs mere

#BARTbyg på LinkedIn