Projektgranskning

Kom i kontakt med vores erfarne rådgivere og hør hvordan vi kan hjælpe dig igennem med dit granskningsforløb.

Granskning er helt essentiel for at sikre
kvaliteten af byggeprojekter

Gode granskningsforløb foregår typisk i en kombination af digital, faglig og tværfaglig granskning.

I nogle tilfælde er det et meget komprimeret forløb med få personer i få timer, og i andre tilfælde en meget mere omfattende proces, som kan involvere mange forskellige interessenter og forløbe over flere uger. Fælles er, at den helt overordnede proces er den samme.

Værdibyg har lavet en ny vejledning omkring projektgranskning, som indeholder gode råd og inspiration til, hvordan man planlægger og udfører det gode granskningsforløb. Niras har været pennefører på vejledningen.

Vi gransker sammen eller vi gransker for dig

Find din rådgiver her

Karen Wethje

Projektleder & IKT-rådgiver

Projektledelse og IKT-rådgivning, herunder planlægning, facilitering og gennemførelse af bygherregranskning. Erfaring fra projekter med høj kompleksitet samt mange projektdeltagere og interessenter.

Thorsten Jensen

Afdelingschef

Mange års projekteringserfaring inden for alle byggeriets faser. Stor erfaring med projektgranskning og facilitering ved brug af digitale værktøjer.

Nikolaj Snog

Bygherrerådgiver

Mere end 15 års erfaring med bygherrerådgivning inden for alle typer byggeri, herunder kontor, administration, skoler, kultur, hospitaler, psykiatri m.v.

Louise Leisin

IKT-leder og BIM-specialist

Louise er ekspert i IKT projektgranskning og digital understøttelse af tværfaglige granskningsprocesser, herunder anvendelsen af kommunikationsplatforme til håndtering, opfølgning og dokumentation af granskningskommentarer.

Finn M. Bøgh

Bygherrerådgiver

Finn har som bygherre- og lejerrådgiver gennem årene med udgangspunkt i projekternes målsætninger og værdier varetaget kundernes interesser ved både nybyggeri og om-/tilbygninger for både offentlige og private kunder.