Solibri Regelsæt

Vores Solibri regelsæt er udviklet til at hjælpe dig med at afgøre om dine fagmodeller overskrider udvalgte krav i Bygningsreglementets bestemmelser – helt automatisk.

Hvorfor bruge vores gratis Solibri regelsæt?

Solibri Office er et anerkendt og udbredt værktøj indenfor byggebranchen. Solibri hjælper dig med at sikre et fejlfrit byggeri. I Solibri kan man udføre regeltjek af modellen, som kan visualiseres i 3D.

Hvordan bruges vores gratis regelsæt i Solibri?

Nedenfor kan du se vores trinvise vejledning til at komme i gang med at bruge vores regelsæt.
Regelsættet kan hjælpe dig med at afgøre om et byggeprojekts fagmodeller er i strid med det gældende Bygningsreglements bestemmelser. Under hvert trin kan du læse en kort beskrivelse, samt downloade de relevante dokumenter.

01

Introduktion til Solibri Regelsæt

I ”BART – Guide til anvendelse af støtteværktøjet til BR18” beskrives hvordan man kan bruge regelsættene. Guiden forklarer den overordnede proces for anvendelsen af Solibri templaten.

Støtteværktøjet tager udgangspunkt i almindelige branchestandarder, såsom DIKON/BIM7AA, CCS-rumanvendelse, IFC, hvor det er muligt – f.eks. navngivning af objektegenskaber.

Anvendelse af regelsættene forudsætter, at man har udfyldt nogle bestemte objektegenskaber i BIM-modellerne. Du kan iKrav til objektegenskaber og objekttyper”, se en oversigt over de krævede objektegenskaber og objekttyper.

02

Få overblik over hvilke BR18 krav, der er omsat til regeltjek

I Oversigt over BR18 kapitler og Oversigt over omsatte krav, kan du få et detaljeret overblik over hvilke krav der er blevet omsat til regeltjek, samt hvilke krav som potentielt kan omsættes, og hvilke krav det ikke var muligt at omsætte til automatiske regeltjek.


Regelsættet tager udgangspunkt i følgende kapitler fra BR18:

 • Kapitel 2 – Adgangsforhold
 • Kapitel 4 – Afløb
 • Kapitel 5 – Brand
 • Kapitel 9 – Bygningers indretning
 • Kapitel 14 – Fugt og vådrum
 • Kapitel 21 – Vand
 • Kapitel 22 – Ventilation.

  03

  Kom i gang med at bruge vores Solibri Templates

  Solibri templateer en Solibri-fil, som indeholder alle de forskellige regeltjek.
  Du kan bruge “Quickguide til Solibri Template“der forklarer brugen af templaten trin for trin.

  04

  RAMT – Regler til ArbejdsMiljøTjek

  Kom i gang med digital granskning af arbejdsmiljø med de nyeste Solibri templates her

   Byg BART bedre

   Mangler du et regeltjek? Skriv dit forslag til vores næste regeltjek her.