Spor A

I Spor A har vi udviklet en række regelsæt, der kan hjælpe dig med at afgøre om et byggeprojekts fagmodeller er i strid med det gældende Bygningsreglements bestemmelser.

Regelsættene hjælper dig med at identificere en række opmærksomhedspunkter i modellen. Vi foreslår, at du gennemgår opmærksomhedspunkterne enkeltvist og tager stilling til, om der er afvigelser mellem fagmodeller og kravene i Bygningsreglementet (BR18). Når du har udpeget de kritiske punkter, kan du opsætte disse i en standardrapport i Solibri. På denne måde kan du dokumentere granskningsprocessen og sikre, at der rettes op på fejl og mangler i projektet. Læs mere om hvordan du bruger regelsættet i ”BART – Guide til anvendelse af støtteværktøjet til BR18”.

Regelsættet tager udgangspunkt i følgende kapitler fra BR18:

  • Kapitel 2 – Adgangsforhold
  • Kapitel 4 – Afløb
  • Kapitel 5 – Brand
  • Kapitel 9 – Bygningers indretning
  • Kapitel 14 – Fugt og vådrum
  • Kapitel 21 – Vand
  • Kapitel 22 – Ventilation

Du kan se en detaljeret oversigt over de omsatte krav i ”bilag 4 – Oversigt over omsatte krav i BR18”

Støtteværktøjet tager udgangspunkt i almindelige branchestandarder, såsom DIKON/BIM7AA, CCS-rumanvendelse, IFC, hvor det er muligt – f.eks. navngivning af objektegenskaber. Krav til modeller og egenskaber er beskrevet i ”bilag 1 – krav til objektegenskaber og objekttyper”.