BART missionen

Projekteringsfejl er skyld i forsinkelser og budgetoverskridelser.
Vi vil forbedre kvaliteten af byggeprojekter gennem automatiseret granskning.

Hvad er Automatisk Regeltjek (ARC)?

Ethvert byggeprojekt skal leve op til en række prædefinerede krav. Der er generiske krav som beskrevet i fx Bygningsreglementet og erfaringsblade som eksempelvis BYG-ERFA. Og der er projektspecifikke krav, som bygherren oplister i byggeprogrammet for det enkelte byggeri.

ARC-teknologien handler om at omdanne de krav, der stilles til byggeriet, til maskinlæsbare regler. Regler kan herefter køres på byggeprojektets projektdokumentation for at opdage, hvor projektet evt. afviger fra de prædefinerede krav.

Mange af de kommercielle ARC-værktøjer, der findes på markedet i dag, antager at bygningsmodellerne er komplette og 100% korrekt strukturerede. De nuværende værktøjer passer dermed ikke helt til den virkelighed, der findes i byggeriet i dag. I praksis betyder dette at granskningsprocessen ofte ikke automatiseres, men forbliver en manuel og håndholdt proces på mange byggeprojekter. Derfor ser vi i BART et stort potentiale i linked data-teknologien, som kan sammenholde data fra forskellige databaser, dokumenter og modeller.

Med ARC-teknologi kan granskningsprocessen automatiseres. Det kan gøre det nemmere og hurtigere at opdage potentielle fejl og mangler i byggeprojektet, før det realiseres. ARC kan anvendes til at automatisere både prægranskningen og selve granskningsprocessen.