BART release 1

Automatiske regeltjek, der kan højne kvaliteten af byggeprojekter

Kan vi automatisere granskningsprocesserne i et byggeprojekt?

’Ja, det kan vi helt sikkert’ mener projektdeltagere i BART-projektsamarbejdet: Bygningsstyrelsen, Københavns Universitet, Københavns Lufthavne, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, 4K-samarbejdet (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner), Danmarks Tekniske Universitet, buildingSMART Danmark, Molio og NIRAS

’Og her er beviserne’: I BART-projektet udarbejdes regler, der kan bruges til at tjekke om Bygningsreglementets (BR18) krav er overholdt. Projektets indledende faser har demonstreret at automatiske regeltjek er velegnede til at opdage fejl og uhensigtsmæssigheder i de digitale bygningsmodeller, inden byggeriet igangsættes. Til webinaret får du en live demonstration af, hvordan du automatisk kan opdage afvigelser og mangler i en bygningsmodel vha. automatiske regeltjeks og BIM-værktøjet Solibri.

Teknologien har vidtrækkende muligheder. Automatiske regeltjeks medfører store økonomiske besparelser og øget kvalitet i byggeprojekterne, idet fejlene kan rettes inden projektet realiseres. Der er dog også en række barrierer i at automatisere regler, der bygger på vurderinger. Til webinaret fortæller BART-projektet om potentialet i at benytte åbne, semantiske webteknologier til at overkomme nogle af disse barrierer.

Nysgerrig? Så kom og lyt med, når BART-projektets deltagere fortæller, hvordan automatiske regeltjek kan højne kvaliteten af digitale byggeprojekter.

Brug formularen her på siden for at tilmelde dig. Så får du tilsendt et link, som du skal bruge for at deltage i webinaret.

Dato: 17. juni
Tidspunkt: 11.00 – 12.00
Arrangør: BART-projektet
Pris: Gratis
Arrangementstype: Webinar